BİROLLAR OTOMOTİV KALİTE POLİTİKASI

Birollar, ürettiği ürün ve sunduğu hizmetlerde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçerek, tüm ürün ve iş süreçlerinde yaratıcılığı zirvede tutarak, toplumsal fayda sağlayan yenilikçi ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda sürekli geliştirir. Bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak, yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında yeni ürünleri de geliştirerek Türkiye’nin en çok tercih edilen sanayi şirketi olmayı hedefler.

DEĞERLERİMİZ

Asıl görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz şunlardır:

Çalışanlarımız:

Gücümüzün kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat tanımak suretiyle yetenek ve mutluluklarını arttırmak önceliğimizdir. Her alanda onların katılımlarını sağlayacak “Takım Çalışması”nı gerçekleştirmek prensibimizdir.

Ürün ve Hizmetlerimiz:

Çalışanlarımız ile birlikte gösterdiğimiz çabaların sonuçlarıdır. Satış ve Satış Sonrası hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artacaktır.

Kazancımız: Ürün veya hizmetlerimizin müşteri beklentilerini ne derecede karşıladığının göstergesidir. Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere kar etmek hedefimizdir.

İLKELERİMİZ

Kalite ilkemiz tek bir cümleyle şu şekilde özetlenebilir:

“Mükemmel müşteri deneyimi”

Önce Kalite.

Müşteri mutluluğunun sağlanabilmesi için, mükemmel müşteri deneyimini yaşatacak donanımda ürün ve hizmet kalitesine sahip olmalıyız.

Müşterilerimiz, işlerimizin odağıdır.

İşlerimizi her zaman müşterilerimizi düşünerek ve rakiplerimizden daha mükemmel ve bir adım önde olacak şekilde ürün ve hizmet sağlayacak biçimde yaparak, müşterinin bize güvenmesini ve bağlanmasını mutlaka sağlamalıyız.

Sürekli iyileştirme, inovasyon ve sürdürülebilirlik, başarımızın temelidir.

Yaptığımız her işte mükemmel olmayı hedeflemeliyiz. Ürünlerimizin değerinde, güvenilirliğinde ve güncelliğinde; insan ilişkilerimizde, rekabet yeteneğinde ve karlılığımızda mükemmel olmak için iyileştirme çalışmalarımız günlük hayat tarzı haline gelmelidir. Bu amaçla şirketimiz, şirketimizin kalite hedeflerini belirleyerek her seviyeye yayılımını sağlar ve düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirme fırsatlarını belirler.

Takım çalışması bizim için yaşam tarzıdır.

Biz bir aileyiz. Birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Birbirimizi anlamak, güven duymak ve birbirimizi desteklemek için; şirketimizde, açık, önyargıdan uzak, karşılıklı etkin iletişime dayanan çalışma ortamının sağlanmasına gayret ederiz.

Dürüstlükten vazgeçilemez.

Şirketimizin tüm işlemlerinde dürüst yöntemlerle topluma olumlu katkılar yaratarak çevremizin saygınlığını kazanmalıyız.